هشدارهنگام نصب کولرگازی

موارد خطر ساز در امور روزمره هموطنانی که در این روزهایه گرم تصمیم به خرید و نصب کولرهایه گازی میگیرند دقت داشته باشند به هیچ عنوان مرجع برق ورودی به کمپرسور را از برق داخل واحد تامین نکنید زیرا اسپیلیت بالایه ۱۲۰۰۰ نیاز به کابل ۲٫۵ دارد ولی سیم مرجع هر واحد ۲٫۵ ویا ۴ است که …شار جریانه کل مدار خانه(ماکروفر یخچال لباسشویی ظرف شویی روشنایی و…) بر رویه آن است و تحمل جریان استارت کمپرسور را ندارد و فقط و فقط باید از کنتور مرجع منزل کابلی مجزا محاسبه گردد و استفاده شود .

آیامیدانیدلامپ های سوخته هم برق مصرف می کنند؟

در خیلی از منازل دیده میشد که لامپ هایه سوخته( مثلا بر رویه لوستر ) مدت ها متصل به برق می باشد . این لامپ ها همجون لامپ هایه سالم برق را در خود جریان میدهند ولی خروجی ( روشنایی) ندارند.