در ساختمان هایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی وجود دارد (مانند هتل ها و برج های مسکونی) در صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده یک آنتن مجزا نصب نماییم مشکلاتی مانند موارد ذکر شده در زیر بروز خواهند کرد:
* محدودیت فضایی پشت بام برای نصب تعداد زیادی آنتن
* اثر انعکاسی و القا یی آنتن ها بر یکدیگر
* هزینه بالای نصب آنتن برای تک تک گیرنده ها و سیم کشی آنتن تا گیرنده
* از بین رفتن زیبایی ظاهر ساختمان و به وجود آمدن جنگلی از آنتن ها
* حجم بالای سیم کشی آنتن ها تا گیرنده نیز مشکلاتی به وجود خواهد آورد.