طراحی و اجرای پروژه های پسیو شبکه

پشتیبانی و فروش و پیاده سازی دیتاسنتر

پیاده سازی ، اجرا و طراحی اتاق سرور

راه اندازی و اجرای شبکه های بی سیم

کابل کشی و فروش تجهیزات انواع شبکه

پشتیبانی و مشاوره تمام خدمات شبکه ها

  خدمات و راهکارهای امنیتی شبکه

بهینه سازی زیر ساخت ها مبتنی بر وب

ارزیابی خطرات و آنالیز و تحلیل اطلاعات