• یک ساعـته می رسیـم

    اعتـمـاد، اعتبار، سـرعـت ،

  • با دیـاکـوروشنایی دردستـان شمـاست

    پشتیبانی ۲۴ ساعته

گروهی ازتکنسین های مجرب جهت خدمات برق شهرتهران به صورت حرفه ای برآن شدن تاایده تاسیس رابه تحقق نزدیک نمایینددرسال ۱۳۹۰الکتریکی دیاکوبه همت چندتن ازمهندسین این حوزه وبه پشتوانه تجارب مدیریتی موفق ساختارجامعی تدوین شد تاعلاوه بر خرده کاری درزمینه های کلی ساختمان کارهایی ازقبیل تعمیرونگهداری وبازسازی کامل برق ساختمان ،و خدمات فنی ومهندسی به تمام نقاط تهران باپشتیبانی ۲۴ساعته راه اندازی شد. با هدف امداد رسانی فنی به تمامی سازه های عمرانی صنعتی، تجاری، اداری و مسکونی درزمینه مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری و تعمیرات برق و تأسیسات تأسیس گردیده است. شرکت مراحل پرداخت هزینه‌ و خسارت هایی که توسط تکنسین در حین انجام کار و ماموریت هایی که با هماهنگی شرکت اعزام شده را فراهم کرد همه تکنسین های شرکت جزء بیمه شدگان می باشند.

سفارش کالا =ارسال جنس درب محل

۸۸۸۸۹۱۹۲

۸۸۲۰۱۳۷۸-۹